libStatGen Software  1
SamValidator Member List
This is the complete list of members for SamValidator, including all inherited members.
isValid(SamFileHeader &samHeader, SamRecord &samRecord, SamValidationErrors &validationErrors)SamValidator [static]
isValid1BasedPos(int32_t pos, SamValidationErrors &validationErrors)SamValidator [static]
isValidCigar(SamRecord &samRecord, SamValidationErrors &validationErrors)SamValidator [static]
isValidCigar(const char *cigar, const char *sequence, SamValidationErrors &validationErrors)SamValidator [static]
isValidCigar(const char *cigar, int seqLen, SamValidationErrors &validationErrors)SamValidator [static]
isValidFlag(uint16_t flag, SamValidationErrors &validationErrors)SamValidator [static]
isValidIsize()SamValidator [static]
isValidMapQuality(uint8_t mapQuality, SamValidationErrors &validationErrors)SamValidator [static]
isValidMpos()SamValidator [static]
isValidMrnm()SamValidator [static]
isValidQname(const char *qname, uint8_t qnameLen, SamValidationErrors &validationErrors)SamValidator [static]
isValidQuality(SamRecord &samRecord, SamValidationErrors &validationErrors)SamValidator [static]
isValidQuality(const char *quality, const char *sequence, SamValidationErrors &validationErrors)SamValidator [static]
isValidQuality(const char *quality, int seqLength, SamValidationErrors &validationErrors)SamValidator [static]
isValidRefID(int32_t refID, const SamReferenceInfo &refInfo, SamValidationErrors &validationErrors)SamValidator [static]
isValidRname(SamFileHeader &samHeader, const char *rname, SamValidationErrors &validationErrors)SamValidator [static]
isValidRname(const char *rname, SamValidationErrors &validationErrors)SamValidator [static]
isValidSeq()SamValidator [static]
isValidSequence(SamRecord &samRecord, SamValidationErrors &validationErrors)SamValidator [static]
isValidTags(SamRecord &samRecord, SamValidationErrors &validationErrors)SamValidator [static]
isValidValue()SamValidator [static]
isValidVtype()SamValidator [static]
 All Classes Namespaces Files Functions Variables Typedefs Enumerations Enumerator Friends